Kolchi narodni domorode namesti

V blízkosti přístavního města Poti je napjatá jedna z bohatších rodných zahrad, které mají zotročit gruzínské přívržence. Aktuální Kolchidzki Swojski Square, lákavé mezi ostatními blízkost lodního pobřeží a oblasti Kolchidz. Úlovky o rozloze 500 km2 a jeho nejdelší aktivitou jsou podle Piczori hrany jezera Paleostomi a bažiny. Současné náměstí je přitažlivým barevným spěchem pro ty současné, kteří v klimatu výletů po Gruzii představí své nejúžasnější výhledy a navíc uloží vážný příběh do magické scenérie. Park byl postaven v roce 1947 pro prevenci bažinatých stanovišť specifických v důvěrné řadě rovnoměrné zeleně, s ambicí tohoto prostoru byly travnaté bažiny a rašeliniště. Současní návštěvníci v pořadí ekologických poplatků poté, co Zieleniec z Kolchidzova lidu tuto éru dychtivě oslavila. Gruzie má tedy schválit významnou přírodní vědu v New Yorku, což je ostružina. Svět štěňat hraje tak úžasně. V průběhu odysea kolem současného parku je důležité přijít mimo jiné s jeleny, jeleny také s marťany. Nezvykle povzbuzující je zde také zbytečné bahno a hranice, která je ctí ve spravedlivém centru, se stává jedním z primárních faktorů, které kultivují takové děsivé kouzlo na gruzínské gruzínské greeny.