Pokladni sluzba novitus

Každý podnikatel, který má fiskální pokladnu v těsné blízkosti, se každý den potýká s novými problémy, které tyto pokrmy mohou vytvořit. Stejně jako všechna elektronická zařízení nejsou registrační pokladny nezávislé na výhodách a někdy se zkazí. Ne vlastník firmy ví, že kdykoliv je záznam proveden pomocí pokladny, měl by si pamatovat jiné takové zařízení - v případě závažného selhání.

Neexistence záložní pokladny při prodeji zboží nebo služeb může mít za následek uložení sankcí ze strany daňového úřadu, protože to zabrání tomu, aby byl prodejní seznam porušen v okamžiku výpadku hlavního zařízení. Dokumenty uložené spolu s pokladnou by měly obsahovat servisní knížku. Tento seznam zahrnuje nejen jakékoli opravy zařízení, ale jsou zde také tipy na fiskalizaci pokladny nebo změnu jejích myšlenek. V servisním místě musí být také uvedeno jedinečné číslo, které bylo finančnímu úřadu doručeno pokladní, jméno podniku a adresa prostor, ve kterých je částka zpracována. Všechny tyto údaje jsou nezbytné pro úspěch auditu daňového úřadu. Všechny železnice v povědomí o pokladně a její opravě jdou k činnosti specializované služby, kterou by měl každý podnikatel využívající pokladny mít podepsanou smlouvu. Co je důležité - měli byste informovat finanční úřad o nějaké změně správce pokladny. Prodej v registračních pokladnách by měl být prováděn průběžně, a proto při úspěšném vyplňování pokladny je třeba si vyměnit názor na jiný a zároveň si pamatovat na čtení paměti. Je pravděpodobné, že čtení paměti pokladny bude - stejně jako její změna, ale také pouze autorizovaná osoba. Kromě toho je třeba provést v přítomnosti zaměstnance daňového úřadu. Od čtení fiskální pokladny je vytvořen odpovídající protokol, jehož kopie sama o sobě zasahuje daňový úřad a druhá podnikateli. Tuto zprávu musí uložit v souladu s dalšími dokumenty týkajícími se pokladny - jeho vada může vést k uložení pokuty úřadem.