Registracni pokladny registrujici povinnost 2015

Všichni daňoví poplatníci, kteří jsou povinni zaznamenat prodej zboží a služeb pomocí pokladny, si dokonale uvědomují poslední, kolik podrobných podmínek v rozsahu majetku a služeb dotyčných zařízení musí být splněno. Drinkom z těchto podmínek je důkladná periodická technická kontrola pokladny. Co tedy také vede k době, kdy by měla být spuštěna? Jaký je vztah mezi fiskální pokladnou a technickou kontrolou? O tom níže.

https://lpe-masager.eu/cz/

Pokladny musí být společně se zákonem o DPH podrobeny periodickým technickým kontrolám. Po tomto datu byl tento okamžik prodloužen. Tuto kontrolu získá příslušná služba. Před 1. prosincem 2008 se technické kontroly pokladen snížily na roční lhůtu. Pokud jde o právně závazné právní předpisy, měly by být pokladny podrobeny technickému přezkumu každé dva roky od fiskalizace nebo z tohoto přezkumu. Pokud tak daňový poplatník neučiní, může být potrestán. Hovoříme zde mimo jiné o možnosti uložit pokutu daňovému poplatníkovi za daňový přestupek, protože záležitost nepodmínění periodické kontroly pokladny se používá jako nesprávné vedení knihy. Toto odůvodnění vyplývá z materiálu 61 § 3 trestního zákona.Vyvstává otázka, kdo má za úkol takový přezkum provést? Hlídání dovolené v moderní podobě samozřejmě patří daňovému poplatníkovi, nikoliv službě. Vlastník registrační pokladny novitus delio by měl o této potřebě informovat službu v blížícím se termínu přezkumu. Naproti tomu technik pokladny podle § 31 odst. 1 písm. 4 zákony v historii registračních pokladen by měly provést povinnou technickou revizi registrační pokladny do 5 dnů od oznámení.Daňový poplatník by měl také zmínit, že nedodržení lhůty pro povinnou revizi registrační pokladny má za následek nutnost vrácení slevy z míry jejího nákupu. Daňoví poplatníci podléhají sankcím, které během tříletého období ode dne zahájení evidence prodeje zboží / služeb nepředložily pokladnu k technické kontrole dobrou službou v pracovní době.Stručně řečeno, stojí za to připomenout, že za dodržení termínu kontroly odpovídá pouze uživatel.