Ventilace mazda 6

Nesprávná instalace odsávání prachu a centrálního vysávání způsobuje velké nebezpečí výbuchu. & Nbsp; Každá instalace proto chce být vytvořena v souladu s platnými normami uzavřenými v principu ATEX, tzv. Atexové instalaci.

Identifikace a hodnocení nebezpečí výbuchuAbychom si mohli vybrat účinné formy ochrany zařízení před výbuchem, musíme identifikovat a rozpoznat jeho nejcitlivější body. V tomto bodě provádíme tzv posouzení rizika výbuchu v době provedení. Tato skutečnost zůstává pro podnik zapojený do projektu soubor všech doporučení. Po jejich aplikaci na cíl bude vytvořeno konečné posouzení rizika výbuchu nebo dokument na ochranu proti výbuchu.

Snížení rizika výbuchuVe smyslu snížení rizika výbuchu se ve vytvořených zařízeních používají taková řešení, jako jsou: antistatická nebo vodivá nábojová data pro filtraci, elektrická a neelektrická zařízení s certifikátem ATEX, zabudovaná řídicí a měřicí zařízení a uzemnění.

Minimalizace účinků výbuchuPráce přirozeně nevylučuje riziko výbuchu na jednom konci. Proto spolu s požadavky obou směrnic ATEX je v instalacích používána ochrana proti výbuchu.

Dodávky prachu a centrální vysávání jsou dodávány v karosérii "na klíč". To dokazuje, že odborníci nesou plnou odpovědnost za komplexní realizaci všeho od stavu investice - od návrhu, přes výrobu všech komponent systému, až po montáž a uvedení do provozu nově instalované instalace.

Úspora prostřednictvím optimalizaceZvláštní důraz byl kladen na optimalizaci filtračních zařízení z hlediska energetické účinnosti a účinnosti odstraňování prachu. Tyto otázky vytvářejí očekávaný finanční výsledek a především přispívají k ochraně přírodního prostředí našeho světa.

Efektivní a také velmi efektivníFiltrační materiál má nejdůležitější faktor pro efektivní a jeden z nejpříznivějších prvků systému sběru prachu a centrálního vysávání. Správně zvolený, zajišťuje vysokou čistotu prachu, aniž by se museli starat o pracovní podmínky. To je důvod, proč si ji inženýři zvolí pro určitou investici.