Znackove obleceni pro deti

Skutečné nebezpečí výbuchu je v případě poprášení jiných typů vzduchu prachem. Mohou žít stejným způsobem jako dřevo, jemný uhelný prach nebo práškové barvy. V důsledku velké pozornosti se k explozi mohou připojit jemná zrna prachu různého původu. Zapalování může být zajištěno otevřeným ohněm, elektrickými jiskry, elektrostatickými proudy nebo těmi částmi strojů, které jsou ohřívány na vysoké teploty.

Aby se snížilo nebezpečí výbuchu a výbuchu, je nutné použít odsávání prachu, přičemž nejvyšší účinnost zařízení pro shromažďování prachu je zajištěna místními výztuhami, které mohou mít podobu samonosných ramen, výhonků nebo okapů, které jsou ponechány v blízkosti zdroje emisí. Každý prachový klastr by měl být odstraněn na aktuálním základě, aby nedosáhl vybudování a usazování prachu. Je nezbytné velmi pravidelné vyprazdňování nádoby na prach.

Odsávací zařízení musí být totožné se zásadou atex. K dispozici jsou ventilátory a filtry, které splňují zákonné normy. Instalace atex (atex instalace v hlavní verzi je vyložena z výbušných panelů, které způsobují výbuchový filtr. Filtry mohou být jedinečné nebo mohou být často používány.Minerální exploze v konstrukci způsobuje, že membrána hraje, výbušné plyny jsou produkovány do atmosféry v takovém přístupu, že nepřipouští poškození filtru.

Volitelným vybavením pro systémy odsávání prachu mohou být jiskrové systémy nebo moderní systémy jisker v bytě instalace s použitím oxidu uhličitého. Zpětné klapky by měly být umístěny na ventilačních kanálech dodávaných do filtru. Úkolem klapek je chránit šíření plamene v zařízení.